Funkcionári:

Predseda: Chlebík Ján
Tajomník: Chlebík Matej – matej.chlebik@gmail.com

Členovia organizácie:

Šmondrk Jozef
Kovačič Vincent
Švec Martin
Petrovič Roman
Pavlík Jozef
Šmondrk Boris
Haršány Lukáš
Svetlík Jozef
Baroš Rudolf
Šmondrk Ján