Starí a roční holuby

Mladí holuby

Legenda

R11 – Západoslovenský + Považský región
R1 – 4 OZ = NR + BA + TT + PK
R2 – 2 OZ = TT + BA
R3 – 2 OZ = NR + PK
VS1 – ZO Hlohovec, Šintava, Opoj, Zeleneč
VS2 – ZO Bučany, Brestovany, Vrbové, Piešťany
ŠP1 – ZO Hlohovec, Šintava
ŠP2 – ZO Vrbové, Piešťany
ŠP3 – ZO Zeleneč, Opoj
ŠP4 – ZO Bučany, Brestovany