Dnes oslavuje nádherné životné jubileum
70 rokov, člen našej ZO a OZ Šintava,

pán ČMARADA RUDOLF.
Želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa elánu do života a nezabudnuteľné holubárske úspechy!

The Pigeon's First Birthday — Events — Anspach & Hobday | London Craft  Brewery

Prosíme funkcionárov jednotlivých ZO, aby najneskôr to 3.12.2021 nahlásili holuby kat. štandard tajomníkovi (0908 743 257) alebo výcvikárovi OZ (0905 206 628), ktoré sa zúčastnia výberu na celoštátnu výstavu. Výber bude dňa 11.12.2021 v ZO Šintava.

Nové zloženie výboru OZ CHPH Trnava tu.

Vyzdvihnutie výsledkov v knižnej forme u p. Luptáka D.
Cena za OZ výsledky = 12 €, VS výsledky = 10 €.

Generálne majstrovstvo sezóny 2021 – staré holuby.

Generálne majstrovstvo sezóny 2021 – mladé holuby.