Funkcionári:

predseda: Orešanský Ján
tajomník: Kankara Anton
anton.kankara@gmail.com

www.postoveholubyzelenec.sk

Sídlo ZO CHPH

Členovia organizácie:

Bartovič Ján
Bachratý Stanislav
Halada František
Bc. Kankara Marián
Machač Milan
Lukačovič Daniel
Kankara Jozef
Masaryk Anton
Karel Pavol
Kankara Igor
Zatko Jozef
Hermanský Viliam
Hrnčár Jozef
MUDr. Kulová Danka
Černay Adrián
Kučera Miloš
Löffler Karol
Zatko Peter
Lukačovič Vít