Funkcionári:

Predseda: Navrátil František – frantiseknavratil@centrum.sk
Tajomník: Jasovský Ľubomír – jasovj@gmail.com

Členovia organizácie:

Brokešová Erika
Bujna Jaroslav
Bujnová Judita
Fridrich Peter
Chrzasc Milan
Macho František
Marcinkech Juraj
Kosík Jozef
Blažek Marián
Adamčík Vladimír