Funkcionári:

Predseda: Pullmann Jozef
Tajomník: Patera Jaromír – ipatera@azet.sk

Členovia organizácie:

Holický Peter
Pullmann Jozef
Schlesinger Juraj
Šebo Pavol
Varačka Vladimír
Laštík Jakub
Kohút Ladislav
Patera Jaromír
Štefek Milan
Bolla Ivan