Funkcionári:

Predseda: Rechtorík Pavol
Tajomník: Staráček Marián
Výcvikár: Hlavatovič Jozef – ioravec@edoma.sk

Členovia organizácie:

Oravec Ivan
Hornák Ferdinand
Valachovič Milan
Polakovič Karol
Kičina Erik
Kičina Vladimír
Poliačik Marcel