Vzhľadom na stále pretrvávajúce pandemické opatrenia ohľadom koronavírusu (Covid – 19) aj v roku 2021 sa Oblastná výstava opäť neuskutočnila.

Veríme, že rok 2022 bude k tomuto tradičnému stretnutiu holubárov naozaj priaznivejší a pozrieme si tých najlepších zvieracích športovcov a stretneme so starými, ale aj novými priateľmi – holubármi.