Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu ohľadom koronavírusu (Covid – 19) v roku 2020 a vládne opatrenia s tým spojené, sa Oblastná výstava, žiaľ, neuskutočnila.

Veríme, že rok 2021 bude k tomuto tradičnému stretnutiu holubárov oveľa priaznivejší a pozrieme si tých najlepších zvieracích športovcov a stretneme so starými, ale aj novými priateľmi – holubármi.