Prvá písomná zmienka o chove poštových holubov v Trnave pochádza zo dňa 14.12.1938.

Z ústného tradovanie vieme, že naša Trnavská oblasť fungovala už skôr v medzivojnovom období a nepretržite funguje dodnes.
V súčasnosti evidujeme v oblasti 132 členov s celkovým počtom 8910 poštových holubov. Vzhľadom na tieto fakty, sa OZ CHPH Trnava právom radí medzi najväčšie na Slovensku.

V roku 2023 plánujeme 17 pretekov starých holubov a 6 pretekov mladých holubov.
Letu zdar!