Napriek skutočnosti, že sa nám nezachovali písomnosti z histórie Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Trnava, z ústného tradovanie vieme, že naša Trnavská oblasť fungovala už v medzivojnovom období a nepretržite funguje dodnes.
V súčasnosti evidujeme v oblasti 136 členov s celkovým počtom 9338 poštových holubov. Vzhľadom na tieto fakty, sa OZ CHPH Trnava právom radí medzi najväčšie na Slovensku.

V roku 2021, napriek stále pretrvávajúcej pandémii koronavírusu, sme úspešne, pri prísnych hygienických opatreniach, odštartovali pretekovú sezónu, čo považujeme za úspech. Absolvovali sme 16 pretekov ročných a starých holubov (8.5. až 31.7.) a 4 z 5 plánovaných pretekov mladých holubov (28.8. až 9.9.). Z pohľadu OZ CHPH Trnava a organizácie pretekovej sezóny ju považujeme za úspešnú.
Letu zdar! v novej sezóne 2022.