Napriek skutočnosti, že sa nám nezachovali písomnosti z histórie Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Trnava, z ústného tradovanie vieme, že naša Trnavská oblasť fungovala už v medzivojnovom období a nepretržite funguje dodnes.
V súčasnosti evidujeme v oblasti 130 členov s celkovým počtom 9013 poštových holubov. Vzhľadom na tieto fakty, sa OZ CHPH Trnava právom radí medzi najväčšie na Slovensku.

V roku 2020 sa nám podarilo, napriek celosvetovej kríze ohľadom koronavírusu COVID-19, odštartovať pretekovú sezónu, čo považujeme za veľký úspech. Absolvovali sme, pri prísnych hygienických opatreniach, skrátený pretekový plán s 15 pretekmi ročných a starých holubov (17.5. až 2.8.) a s 5 pretekmi mladých holubov (30.8. až 27.9.), a aj pre tieto fakty považujeme sezónu r. 2020 za úspešnú.