Napriek skutočnosti, že sa nám nezachovali písomnosti z histórie Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Trnava, z ústného tradovanie vieme, že naša Trnavská oblasť fungovala už v medzivojnovom období a nepretržite funguje dodnes.
V súčasnosti evidujeme v oblasti 142 členov s celkovým počtom takmer 9400 poštových holubov. Vzhľadom na tieto fakty, sa OZ CHPH Trnava právom radí medzi najväčšie na Slovensku.

V roku 2019 absolvujeme 18 pretekov ročných a starých holubov (28.4. až 28.7.) a 4 preteky mladých holubov (25.8. až 25.9.).