• Predseda: ———
  • Podpredseda: Hutta Vincent – hutta.marcel@gmail.com
  • Tajomník: Kankara Anton – anton.kankara@gmail.com
  • Výcvikár: Bielik Zdenko ml. – holubarbielik@gmail.com
  • Pokladník: Bc. Pazúr Milan – milan.pazur@gmail.com
  • Predseda KRK: Kubovič Jaroslav