Predseda: Lupták Dušan
dusanluptak@atlas.sk

Podpredseda: Hutta Vincent
hutta.marcel@gmail.com

Tajomník: Kankara Anton
anton.kankara@gmail.com

Výcvikár: Ažaltovič Alojz

Pokladník: Bc. Pazúr Milan
milan.pazur@gmail.com

Predseda KRK: Čmarada Rudolf