Predseda: Ažaltovič Alojz
alojzazaltovic1@gmail.com

Tajomník: Kankara Anton
anton.kankara@gmail.com

Výcvikár: Šmondrk Jozef
jozefsmondrk1960@gmail.com

Pokladník: Matúš Ľuboš

Predseda KRK: Vohlárik Milan