Chovateľstvo poštových holubov je, v našich zemepisných dĺžkach dlhoročným a tradičným športom, avšak športom naozaj špecifickým. História chovu a pretekania poštových holubov sa na Slovensku datuje do roku 1923, keď bol v Liptovskom Mikuláši založený prvý spolok chovateľov. V súčasnosti sa organizovanému chovu poštových holubov venuje približne 4300 nadšencov, ktorí sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov. Aktívne chovateľstvo poštových holubov je šport ako každý iný. So športovými disciplínami ho spája najmä drina, odriekanie a predovšetkým množstvo stráveného času pri týchto zvieracích športovcoch.

Pre bližšiu predstavu použijeme paralelu s futbalom. Tak ako futbalový tréner, ktorý chce mať úspech a dokonale dbá o svoj futbalový tím, tak isto aj chovateľ dokonale dbá o svojich poštových holubov – závodníkov. Pravidelné letové tréningy, špeciálne krmivá, veterinárne očkovania, správne doplnky stravy, vitamíny, ideálny odpočinok, špeciálne technické vybavenie a veľa ďalšieho. Toto všetko treba, aby bol chovateľ so svojimi závodníkmi pripravený z pravidla na 24-týždennú pretekovú sezónu. Sezóna zväčša trvá od apríla do septembra.

V čom spočíva samotné pretekanie? Tak ako futbalový tréner určuje z viacerých hráčov základnú jedenástku na zápas, tak chovateľ z množstva svojich poštových holubov určuje tých správnych na konkrétny pretek. Chovateľ zohľadňuje dĺžku konkrétneho preteku, ktorá je meraná vzdušnou čiarou GPS súradnicami z miesta vypúšťania a miesta doletu, a teda domovského holubníka. Vzdialenosť zvyčajne býva v rozpätí od 150 do 1200 km, ďalej sa zohľadňuje predpokladané počasie, rýchlosť vetra, fyzický stav, kondícia holuba a jeho predpoklady vyplývajúce z rodokmeňa a krvnej línie.

Takto vybraný tím holubár privezie na miesto stretnutia s ostatnými chovateľmi – členmi Základných organizácii chovateľov poštových holubov, kde každý jeden holub od každého jedného chovateľa má na nohe jedinečný čip, ktorý sa zosníma, uloží do špeciálneho zariadenia vyrobeného presne pre tento účel. Tento proces sa nazýva nasádzanie na pretek. Po zosnímaní všetkých holubov príde v presne stanovenom harmonograme do sídla organizácie nákladné auto, dokonale upravené na prepravu holubov, čo spočíva najmä v dostatku miesta, vzduchu, prístupu k napájaciemu zariadeniu a iných detailov. Auto počas noci odvezie závodníkov na presné, vopred určené miesto vypúšťania na pretek. Tieto miesta sú zväčša v Čechách, Nemecku, Belgicku a Holandsku.

Ráno nasledujúceho dňa v stanovený čas, štartér, človek oprávnený odštartovať pretek, dá pokyn na vypustenie všetkých poštových holubov naraz z auta, a tým je pretek oficiálne zahájený. Potom každý chovateľ doma netrpezlivo čaká na svoj tím. Holub priletí, technické zariadenie, ktoré sme spomínali vyššie, zosníma čip konkrétneho holuba a zapíše čas príletu. Všetky zaznamenané časy príletov od všetkých holubov, ktorí sa dostali počas trvania preteku domov a od všetkých chovateľov sa odosielajú do špeciálnej aplikácie, ktorá vyhodnotí podľa vopred stanovených kritérií, ktorý chovateľ mal najrýchlejší prílet holubov a koľko bodov sa mu pričíta do celkového poradia. Tento proces chovatelia opakujú počas trvania celej pretekovej sezóny. Na jej konci víťazí chovateľ s najväčším počtom bodov.

Jeho  najväčšou odmenou je účasť na Slovenskej celoštátnej výstave, konanej každoročne a pri vysokej výkonnosti holubov aj účasť na Olympiáde poštových holubov, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch v rôznych kútoch sveta. Jednu takúto olympiádu, v poradí 33., hostil aj Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v roku 2013 v priestoroch agrokomplexu Nitra. Táto skutočnosť len potvrdzuje, že slovenskí chovatelia patria k najlepším na svete.