!!! OZNAM !!!

Vážení chovatelia, nasledujúci pretek DESSAU 1 sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia presúva na pondelok (7.6.) s nasádzaním v NEDEĽU (6.6.) podľa harmonogramu zberu.

Vážení chovatelia,
OZ CHPH Trnava organizuje dňa 9.6.2021 (streda) dobrovoľný nácvik
z Veľkého Meziřičí. Cena za holuba je 10 centov (0,10 €).
Kapacita prepravcu 2000 holubov. Bližšie informácie a počty holubov hláste
p. Huttovi V. na tel. č. 0948 225 244.

Pretekový plán 2021, Harmonogram zberu PH, Rozdelenie boxov (košov) v aute.